ციფრული წიგნიერების კურსი და მოდულები

ციფრული წიგნიერება

კურსი საშუალებას აძლევს მსმენელს უმოკლეს დროში დაეუფლოს კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს, რაც არაერთ შესაძლებლობას გაუხსნის მას სახელმწიფო ორგანოებთან კომუნიკაციის თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის სახით

დეტალურად

პროექტის პარტნიორი მუნიციპალიტეტები

ონლაინ რეგისტრაცია კურსებზე და მოდულებზე

Choose File
თქვენ წარმატებით გაიარეთ რეგისტრაცია!
რეგისტრაციის პროცესში წამოიქმნა პრობლემა. გთხოვთ სცადოთ თავიდან.