ციფრული წიგნიერების პროგრამა წარმოადგენს პროქტის ძირითად კურსს, რომელიც თავის თავში მოიცავს რამდენიმე მოდულს. კურსი საშუალებას აძლევს მსენელს მიიღოს ის საბაზისო კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის მისაღებად.

 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები
 • ელექტრონული სერვისები
 • ჩართულობა საზოგადოებრივ პროცესებში

 • კომუნიკაცია ინტერნეტში
 • განათლება ინტერნეტში

 • ეკონომიკური ჩართულობა

კურსის პროგრამა

 • კომპიუტერების კლასიფიკაცია
 • პერსონალური კომპიუტერის აგებულება
 • ინფორმაციის საზომი ერთეულები
 • რა არის პროგრამული უზრუნველყოფა
 • ფაილების განთავსება კომპიუტერში
 • ელექტრონული ფოსტა
 • სოციალური ქსელები და მესენჯერები
 • ვიდეოზარები და ვიდეოკონფერენციები
 • ID ბარათი და მისი გამოყენება (id.ge)
 • პორტალი my.gov.ge
 • მიმოწერა საჯარო უწყებებთან
 • ქონებასთან დაკავშირებული სერვისები napr.gov.ge
 • სოციალური სერვისები – განაცხადი სოციალურ დახმარებაზე
 • ბიზნეს სერვისები
 • თბილისის თვითმომსახურების პორტალი my.municipal.gov.ge
 • რეგიონული პორტალები
 • საძიებო სისტემები და მათი გამოყენების სპეციფიკა
 • სანდო და არასანდო წყაროების გადამოწმება
 • ონლაინ სწავლების და თვითგანვითარების რესურსები
 • ციფრულ სივრცეში არსებული საფრთხეები, კიბერჰიგიენა
 • ონლაინ თაღლითობა
 • ფიშინგი
 • უსაფრთხოების ძირითადი რეკომენდაციები

რეგისტრაცია კურსზე

Choose File
თქვენ წარმატებით გაიარეთ რეგისტრაცია!
რეგისტრაციის პროცესში წამოიქმნა პრობლემა. გთხოვთ სცადოთ თავიდან.